หอกข้างแคร่รัฐบาล

               

            ท้ายเล่ม หอกข้างแคร่รัฐบาลและ....... ทีมงานพิษณุโลก ซึ่งโด่งดังในสมัยรัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัณ และดับสลายไปเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ได้เกิดใหม่ อีกครั้งในสมัยรัฐบาลทักษิณ และดูประหนึ่งจะเป็นผู้กุมสภาพที่แท้จริงของการเมืองไทยยุคนี้ ทีมงานพิษณุโลก C.O.O (Chief Operation Officer ในอดีต) แทบจะคณะเดียวกับคณะปัจจุบัน เข้าสู่ฐานอำนาจโดย การเชื่อมต่อของอาจารย์ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ผู้ซึ่งปฏิเสธสังคมยุคนั้นทุกรูปแบบ สามารถจับอาจารย์ไกรศักดิ์มาใส่สูทผูกเนกไท สร้างความพึงพอใจเบื้องต้นแก่พลเอกชาติชายผู้เป็นบิดา ก้าวสู่ศูนย์กลางอำนาจอย่างง่ายดาย ขยายผลจนเกิด ร.ส.ช. ปัจจุบัน Play boy ของนายกฯ ทักษิณ กลายเป็นนักธุรกิจหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จ ตากล้องมืออาชีพ ล้วนเป็นความภูมิใจของผู้เป็นบิดา เฉกเช่นอดีตไม่ผิดเพี้ยน ความเป็นเลขา ครม. และเป็นเลขาของอานันท์ ปันยารชุน ทั้งส่วนตัวและสายงานใต้สันติสุข ทำไมจึงเกิด พรก. เจ้าปัญหาที่ Discredit และ Destroy รัฐบาลอย่างร้ายแรงและร้ายลึก ฝ่ายมีอำนาจเสียคะแนนนิยมอย่างยากจะเรียกคืน แต่ฝ่ายไม่มีอำนาจ กำลังโตวันโตคืน คอยวัน ฟ้าเมตตาŽ ผู้ปั้นนักมวยก้าวสู่แชมป์ หากนักมวยผู้นั้นหมดสภาพ ผู้ปั้นย่อมจะมองหาและสร้างนักมวยใหม่ เพื่อรักษาอาชีพของตนให้ยั่งยืน อย่าดูเพียงรูป ฟังเพียงเสียง ให้มองถึง รากŽ และพินิจด้วยปัญญา จะเห็นชัดถึงความเป็น Being และ Existence เห็นที่มาและรู้ที่ไป

 

ส่งเมล์ถึง editor@sentangonline.com พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้

Copyright The Economic Outlook Newspaper Co.,Ltd Thailand.. Since 2003