Main Menu
Home
ข่าวอัพเดทรายวัน
เส้นทางเศรษฐกิจ
นิตยสารเส้นทางไทย
ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ปี 2549
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค้นหาข้อมูล
Contact Us
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความเป็นมา
วิธีดำเนินการ
ชุมชนเข็มแข็ง...
ความนัยจากใจ
เปิดใจผู้นำองค์กร
ปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 11255

 
 ข้อเสนอแนะเพื่อยุติปัญหา ITV ก่อนสายเกินแก้

1. ทุกผ่านทั้งเกี่ยงข้อและไม่เกี่ยวข้อง  ต้องรู้เข้าใจและเข้าถึง มิติของปัญหา ITV ว่าเป็นมิติของความมั่นคงแห่งชาติ มิใช่มิติด้านธุรกิจ ความยุติธรรม ใครได้ประโยชน์  ใครเสียประโยชน์
2. คมช. และครม. ต้องพิจารณาในลักษณะ หรือในมิติรัฐศาสตร์ มิใช่นิติศาสตร์ มิใช่กระบวนการยุติธรรม หรือระมัดระวังว่าจุถูกผิดยังไง สามารถให้ฝ่ายอัยการ  หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องฟ้องร้องกันไป รัฐบาลก็สามารถเป็นโจทก์ได้ ฟ้องร้องเพื่อให้ศาลสั่งบังคับคดี มิใช่รัฐบาลสั่ง  รัฐบาลก็สามารถเป็นโจทก์ได้ ฟ้องร้องเพื่อให้ศาลสั่งบังคับคดี มิใช่รัฐบาลสั่ง
3. รัฐบาลต้องยุติสถานการณ์อันแล้วร้ายนี้  ก่อนจะสายเกินการ  หากมุ่งเน้นความมั่นคงแห่งชาติต้องเข้าใจถึงและปฏิบัติได้
4. คมช. อาจจะแจ้งหรือการเสนอต่อ ครม.  ให้ยุติปัญหา โดยให้ ITV ออกอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างเหตุเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
5. อย่าหลงประเด็น เรื่องต่างชาติจะไม่มาลงทุน กลัวเกินเหตุ
6. อย่าเปลี่ยนคดีแพ่งให้เป็นคดีอาญา
7. งานมวลชน สื่อสารมวลชนเป็นงานด้านความมั่นคงแห่งชาติมิใช่งานด้านการบริหาร

Home ชุมชนเข็มแข็ง...

ชุมชนเข็มแข็ง...
ชุมชนเข้มแข็ง ราชอาณาจักรไทยแข็งแรง
เขียนโดย Administrator   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ชุมชนเข้มแข็ง  ราชอาณาจักรไทยแข็งแรง
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นรากฐานสำคัญใน
การพัฒนาประเทศ  การยกย่องและเชิดชูองค์กรที่ประสบความสำเร็จ  ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่า  มีเกียรติ มีความหมาย โดยมุ่งหวังให้แต่ละองค์กร  ชุมชน มุ่งพัฒนา ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน มั่นคงต่อไป

เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  ให้ประเทศชาติแข็งแรง ในการจัดมอบรางวัลนี้
ถือเป็นรางวัลแห่งคุณภาพ   รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาองค์กรมากขึ้น และจะเป็นพลังขับเคลื่อนเพิ่มศักยภาพให้องค์กรมากขึ้น
          ความภาคภูมิใจในความสำเร็จที่ได้ร่วมคิด  ร่วมทำ
ร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และยังได้กำลังใจจากสังคม จากการยอมรับของภาครัฐและเอกชน ที่ได้ประกาศเกียรติคุณมอบรางวัล
แห่งคุณภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเทศบาลจำนวน
20 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล 19 แห่ง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 )

 
Copyright 2007 - 2008 www.sentangonline.com All rights reserved.
บ.สื่อสารการศึกษา จำกัด 81/1-9 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กทม.