Main Menu
Home
ข่าวอัพเดทรายวัน
เส้นทางเศรษฐกิจ
นิตยสารเส้นทางไทย
ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ปี 2549
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค้นหาข้อมูล
Contact Us
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความเป็นมา
วิธีดำเนินการ
ชุมชนเข็มแข็ง...
ความนัยจากใจ
เปิดใจผู้นำองค์กร
ปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 8789

 

Home องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกคตรองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เขียนโดย Administrator   
วารสารรายงานพิเศษ 
งานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ครั้งที่ 1
ชุมชนแข้มแข็ง รายอาณษจักรไทยแข็งแรง
ดำเนินการ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน โดย นิตยสารเส้นทางไทย

 


    
   
   
   
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 )

 
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย แมมโบ้ลายไทย