ในช่วงสงครามที่ผ่านมา เพื่อนรักที่เป็นนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ ป่วยหนัก คนหนึ่งล้มป่วยด้วยโรคมะเร็ง เพื่ออีกคนหนึ่งเกิดปัญหาทางด้านความเครียดและเกิดอาการวิตกจริตอย่างแรง
Main Menu
Home
ข่าวอัพเดทรายวัน
เส้นทางเศรษฐกิจ
นิตยสารเส้นทางไทย
ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ค้นหาข้อมูล
Contact Us
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 857
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 
Home

ถ้าอีกคนล้มก็ล้มกันหมดเหมือนกัน
เขียนโดย Administrator   
คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดิน  ให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นมาได้ด้วยสติ  ปัญญาความสามารถ ด้วยความรักชาติ ด้วยคุณความดีอิสระภาพ ปัญญาความสามารถ ด้วยความรักชาติ ด้วยคุณความดีอิสระภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนคูณธรรม ความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่ทุกวันนี้ บรรพของเรา ผู้ยึดมั่นในความเป็นไทยเป็นผู้สร้างสมไว้ทั้งสิ้น  เราทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่สำคัญสูงสุด ที่จะต้องร้กษาแผ่นดินไทย พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทย ไว้ให้มั่งคง สืบทอดต่อมิให้ขาด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศึกษาอดีต รู้ปัจจะบัน ทันอนาคต
เขียนโดย Administrator   

การต่อสู้คอมมิวนิสต์ของฝ่าย เจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกฝ่าย ต้องมีการต่อสู้โดยใช้กำลังอาวุธ  และการปฏิบัติในด้านการเมืองควบคู่กันไป (สำหรับในข้อนี้ จึงเป็ฯเครื่องชี้ให้เห็นว่า ฝ่ายเราจะไม่ยอมให้ คม. ใช้อาวุธต่อฝ่ายเราเพียงข้างเดียว  หากแต่ว่า การปฏิบัติการด้วยอาวุธนั้น  ให้มีการพิจารณาประเภท ขนาดกำลัง และยุทธวิธี ให้เหมาะสมทั้งสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อกดดัน ริดรอน ทำลายกองกำลังติดอาวุธโดยต่อเนื่อง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แด่มหาราชันนเรศวร
เขียนโดย Administrator   

หนังละครย่อมสะท้อนแรงใจให้คนไทยได้จินตนาการถึงการเสี่ยงชีวิต ของพระเจ้าของแผ่นดินตัวจริงในการรักษาแผ่นดินสินทรัพย์ และไพร่ฟ้าประชากรให้ปลอดภัย มั่นคง มาจวบจนปัจจุบันนั้น คือ เรื่องพระนเรศวรมหาราช

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ยุทธศาสตร์ชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า
เขียนโดย Administrator   

สารัตถะทั้งหมดที่นำมาเสนอนี้ได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์สรรพกรณียกิจ พระราชจรรยาวัตรและกระแสพระบรมราโชวาทแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทราบประพฤติปฏิบัติเป็นปกติสม่ำเสมอตลอดเวลากว่า 40 ปี จึงน่าจะลงความเห็นได้ว่า ...
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ปกครองเพื่อใคร
เขียนโดย Administrator   
เป้าหมายการปกครองประเทศ ได้แก่ ประการแรก ความมั่นคงปลอดภัยของชาติ เพราะถ้าไม่ชาติ ย่อมไม่มีประเทส ไม่มีประเทศแล้วจะปกครองอะไร
ประการที่สอง ความเป็นธรรมในมวลหมู่ประชาชน ความไม่เป็นธรรมในมวลหมู่ ประชาชน ทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจ และโอกาสการถูกบังคับใช้กฏหมาย ย่อมก่อให้เกิดความไม่สงบสุข เรียบร้อยได้
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ข้อมูลเพิ่มเติม...
  • ปัญหาอบายมุขในประเทศไทย

 
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย แมมโบ้ลายไทย