spacer
spacer search


Search
spacer
header
Main Menu
เส้นทางเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 1033
ฉบับที่ 1032
Search
 
เส้นทางเศรษฐกิจ

อบต.หนองสาหร่าย ยืดหลัก "พอเพียง" สร้างชุมชนเข้มแข็ง
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
          นายชนะ  สุขพรหม  นายก อบต.หนองสาหร่าย กล่าวว่า อบต.หนองสาหร่าย ได้พัฒนาไปตามแผนพัฒนาเมืองไทยแข็งแรง หลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน ซึ่งการพัฒนาตำบลหนองสาหร่ายที่เกิดขึ้นเป็นการหลอมรวมจิตใจที่ปรากฏออกมาจากเนื้อแท้ของพี่น้อง เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวตำบลหนองสาหร่ายอย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งนโยบายดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลต่อการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น  มั่นคงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ  เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลกัน  มีรายได้กันถ้วนหน้า  มีสุขภาพที่แข็งแรง  โดยหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลหนองสาหร่าย  ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจผนึกกำลังเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัย  ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ปัญหาอบายมุขแก้ไม่ถูกจุด
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
ยุทธศาสตร์ชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า
เขียนโดย Administrator   
สารัตถะทั้งหมดที่นำมาเสนอนี้ได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์สรรพกรณียกิจ พระราชจรรยาวัตรและกระแสพระบรมราโชวาทแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทราบประพฤติปฏิบัติเป็นปกติสม่ำเสมอตลอดเวลากว่า 40 ปี จึงน่าจะลงความเห็นได้ว่า ...
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ลิเกการเมือง
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
          นักปราชญ์ทุกสำนักท่านว่า ‘ชีวิตคือละคร’  มนุษย์แต่ละคนคือตัวละครแห่งชีวิต  จะต้องมีบทบาท  จะต้องมีหน้าที่  กล่าวคือบางคนก็ได้บทเป็นพระเอก  บางคนก็ได้บทเป็นผู้ร้าย  บางคนก็เป็นนางเอก  และบางคนก็เป็นตัวอิจฉา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
วอนตะวัน
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
แสนหดหู่มองดูโลก                         วิปโยคโศกเศร้าสุดเข็ญ
นั่นสงครามร้อนนี่สงครามเย็น               สุดเร้นสุดหลีกปลีกตัว ฯ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
กลับหรือไม่กลับ อะไรคือหลักการที่ถูก
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
             การเคลื่อนไหวของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปจีนบ้าง สิงคโปร์ ฮ่องกงบ้าง สร้างความอึดอัดแก่ คมช. เรื่องชักจะไปกันใหญ่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
          การพัฒนาที่ก่อให้เกิดทุนทางสังคมและเศรษฐกิจหลายประการ ซึ่งเป็น “จุดแข็ง” ของประเทศซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา กล่าวคือ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี 2540 ได้วางพื้นฐานให้เกิดการปฏิรูปที่สำคัญทั้งทางสังคม การเมือง การบริหารภาครัฐ และการกระจายอำนาจ ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
คนท้องถิ่นต้องปรับตัวเองเพื่อ... การพัฒนา
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
          ก่อนที่ตัวผมจะเขียนอะไรลงไปมากกว่านี้นั้น  ก็ต้องขอออกตัวก่อนว่ากระผมไม่ใช่ผู้รู้ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการแขนงหนึ่งแขนงใดทั้งสิ้น เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนเราๆ ท่านๆ ทั้งหลายที่กำลังอ่านอยู่นี้แหละ!
เหตุที่ได้มาเขียนในครั้งนี้ก็เพราะได้รับความกรุณาจากทีมงานของนิตยสารเส้นทางไทยที่ได้ให้โอกาสกับกระผม  เพื่อเขียนถึงท้องถิ่นในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามมุมมองของกระผม  ด้วยความรู้ที่มีก็ไม่มาก  ความสามารถที่มีก็น้อย!!!  แต่ด้วยความตั้งใจและจริงใจแล้วกระผมไม่ได้ด้อยไปกว่าใครทั้งสิ้น ?  จึงอาสาเขียนมาตามประสบการณ์ที่ได้เจอเพื่อให้ท่านได้อ่านกันในวันนี้  เพราะผมก็คือนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งเหมือนกัน !!!
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
spacer
Polls
คุณสนใจหัวไดมากที่สุด
 
Who's Online
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย แมมโบ้ลายไทย
spacer